HÄREN-TOURNOI

 

GRUPP 1

GRUPP 2

GRUPP 3

GRUPP 4

Christian W.

Luc

Patrick K.

Alain

Patrick S.

Kim P.

Jeremy

Gary

Liam

Max

Andy

Tun

Chris

Jang

 

Pit

GRUPP 1

Christian W - Chris

 15:0 15:0

Liam – Chris

 15:0 15:0

Patrick S - Liam

 15:13 15:6

Christian W - Liam

 15:5 15:5

Christian W - Patrick S

 15:13 15:7

Patrick S - Chris

 15:0 15:0

 

1.

 Christian W

3:0

2.

 Patrick S

2:1 

3.

 Liam

1:2 

4.

 Chris

0:3 

GRUPP 2

Luc - Jang

15:2 15:2

Max – Jang

18:21 21:18 14:21 

Kim P - Max

15:6 15:8 

Luc – Max

15:12 15:4 

Luc – Kim P

15:9 15:6 

Kim P - Jang

15:8 15:1 

 

1.

Luc

3:0 

2.

Kim P 

2:1 

3.

Jang 

1:2 

4.

Max 

0:3 

 GRUPP 3

Patrick K - Andy

15:5 15:11 

 

 

 

 

Patrick K - Jeremy

15:7 15:6 

Andy – Jeremy

3:15 6:15 

 

 

 

1.

Patrick K

2:0 

2.

Jeremy 

1:1 

3.

Andy 

0:2 

 GRUPP 4

Alain - Pit

15:0 15:0

Pit – Tun

0:15 0:15 

Gary - Tun

15:8 16:14

Alain – Tun

15:9 15:8 

Alain – Gary

15:11 17:15 

Pit – Gary

0:15 0:15 

 

1.

Alain

3:0 

2.

Gary 

2:1 

3.

Tun

1:2 

4.

Pit 

0:3 

VÉIRELSFINALLEN

Christian W - Kim P

15:13 15:9

Jeremy - Alain

14:21 17:21

Patrick S - Luc

11:21 6:21

Liam - Max

21:15 21:10

Patrick K - Gary

21:5 21:9 

Andy - Jang

18:21 21:14 21:13

HALLEFFINALLEN

Christian W - Patrick K

7:15 7:15

Patrick - Jeremy

14:21 17:21

Luc- Alain

21:8 21:16

Liam - Jang

21:7 21:4

Kim P - Gary

15:5 15:5

Andy - Tun

18:21 21:19 19:21

FINALLEN

Luc - Patrick K

21:18 21:13

Gary - Patrick S

21:13 21:19

Christian W - Alain

21:11 21:15

Liam- Tun

15:9 15:9

Kim P - Jeremy

21:7 21:7

Andy - Jang

21:8 22:20

 

SCHLUSSKLASSEMENT

1.

Luc

9.

Liam

2.

Patrick K

10.

Tun

3.

Christian W

11.

Andy

4.

Alain

12.

Jang

5.

Kim P

13.

Max

6.

Jeremy

14.

Pit (forfait)

7.

Gary

14.

Chris (forfait)

8.

Patrick S

 

 

 

De neien Directeur Technique Frédéric Mawet war och um Tournoi an huet mam Adrien den Training fir eis Jonk ofgestëmmt. Hien wäert nach öfters op Waldbëlleg kommen.

DAMMEN/KANNER-TOURNOI

 

GRUPP 1

GRUPP 2

GRUPP 3

GRUPP 4

GRUPP 5

GRUPP 6

Sandy

Ann

Tessy

Liz

Joëlle

Michèle H.

Kim

Michèle D.

Maud

Jana

Isabelle

Julie W.

Sandra

Martine

Claudia

Yann

Jil W.

Maurane

 

GRUPP 1

Sandy – Kim

5:15 1:15

Kim – Sandra

15:1 15:1

Sandy - Sandra

15:1 15:4

 

1.

Kim

2:0 

2.

Sandy

1:1 

3.

Sandra

0:2 

 

GRUPP 2

Ann – Mich D

8:15 8:15

Mich D – Martine

15:0 15:0

Ann – Martine

15:0 15:0 

 

1.

Michèle D 

2:0 

2.

Ann

1:1 

3.

Martine 

0:2 

 

GRUPP 3

Tessy – Maud

5:15 5:15 

Maud – Claudia

15:0 15:0 

Tessy – Claudia

15:0 15:0 

 

1.

Maud 

2:0 

2.

Tessy 

1:1 

3.

Claudia 

0:2 

 

GRUPP 4

Liz – Jana

3:15 3:15 

Jana – Yann

15:3 15:5 

Liz – Yann

15:11 18:16 

 

1.

Jana

2:0 

2.

Liz 

1:1 

3.

Yann 

0:2 

 

GRUPP 5

Joëlle–Isabelle

10:15 17:15 16:14 

Isabelle – Jil W

15:5 15:5 

Joëlle – Jil W

15:4 15:7 

 

1.

Joelle

2:0 

2.

Isabelle 

1:1 

3.

Jil W 

0:2 

 

GRUPP 6

Mich H–Julie W

15:10 15:4 

JulieW–Maurane

8:15 6:15 

MichH–Maurane

17:15 15:4 

 

1.

Michèle H

2:0 

2.

Maurane 

1:1 

3.

Julie W 

0:2 

 

PLAZEIRUNGSSPILLER

GRUPPEN-EISCHT

Kim - Michèle D                               21:4 21:6

Maud - Jana                                    21:8 21:9

Joelle - Michèle H                           4:21 4:21

GRUPPEN-ZWEET

Sandy - Ann                                    21:9 21:7

Tessy - Liz                                      21:17 18:21 21:17

Isabelle - Maurane                           21:11 12:21 21:11

GRUPPEN-DRËTT

Sandra - Yann                                  21:14 18:21 18:21

Jil W - Julie W                                 15:0 15:0

 

FINALLEN

1. - 3. Plaz

Kim - Maud                                      21:5 21:8

Maud - Michèle H                             20:22 8:21

Kim - Michèle H                               21:11 21:6

4. - 6. Plaz

Michèle D - Jana                              21:15 21:14

Jana - Joelle                                   11:9 11:9

Michèle D - Joelle                            21:10 21:11

7. - 9. Plaz

Sandy - Tessy                                   15:10 15:3

Tessy - Isabelle                                 9:11

Sandy - Isabelle                                21:11 21:11

10. - 12. Plaz

Liz - Maurane                                   6:21 8:21

Maurane - Ann                                 21:0 21:0

Liz - Ann                                         21:0 21:0

13. - 15. Plaz

Yann - Jil W                                     21:18 23:21

Sandra - Jil W                                  21:18 21:14

 

SCHLUSSKLASSEMENT

1.

Kim 

10.

Maurane 

2.

Michèle H 

11.

Liz 

3.

Maud 

12.

Ann 

4.

Michle D 

13.

Yann 

5.

Jana 

14.

Sandra 

6.

Joelle 

15.

Jil 

7.

Sandy 

16.

Martine (forfait) 

8.

Isabelle 

17.

Claudia (forfait) 

9.

Tessy 

18.

 

 

D'Gewënnerin bei den Dammen ...

... an de Gewënner bei den Hären.