Grand-Prix 2019/20

22.09.2019: Regioun Mëllerdall

13.10.2019: Ettelbréck

01.12.2019: Izeg

05.01.2020: Fréiseng

15.03.2020: Schëtter

03.05.2020 Déifferdeng

Den 1. Grand-Prix vun der Saison 2019/20 gouf organiséiert vum Badminton Regioun Mëllerdall.

75 Kanner hunn deelgeholl, an dat an alle Kategorien vun U9 bis U17.